Vodstvo

Predsjednik

Prim. mr. sc. Miroslav Venus, dr. med.

Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije

E-mail: ravnatelj@zzjzvpz.hr

Prva dopredsjednica

Višnja Smilović, dr. med.

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

E-mail: visnja.smilovic@zzjz-ck.hr

Druga dopredsjednica

Mr. sc. Đana Pahor, dr. med.

Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

E-mail: epidemiologija.opatija@zzjzpgz.hr

 

Tajnica i rizničarka

Iva Pem Novosel, dr med.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

E-mail: iva.pem-novosel@hzjz.hr

 

Članovi

Ivana Brkić Biloš, dr.med.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

E-mail: ivana.brkic@hzjz.hr

Milka Brzović, dr. med.

Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

E-mail: milka.brzovic@gmail.com

Kata Krešić, dr. med.

Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije

E-mail: kata.kresic@zzjz-vsz.hr

 

Mato Lakić, dr. med.

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije

E-mail: mato.lakic@zzjzdnz.hr

Doc. dr. sc. Marica Miletić Medved, dr. med.

Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije

E-mail: marica.mileticmed@gmail.com

 

Vanja Slavić Vrzić, dr. med.

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

E-mail: vanjasv@gmail.com

 

Doc. dr. sc. Vanja Tešić, dr. med.

Nastavni Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ Zagreb

E-mail: vanja.tesic@stampar.hr

 
 
© Hrvatsko epidemiološko društvo ⇨